İsmail Afacan


Ateş Düştüğü Yerin Mültecisi

I.

hangi ayazda kaldıysa yüreğim
karaları ısınmıyor
ateş düştüğü yerin mültecisi
külüyle yıkanmıyor

hurdacısıydı aşkın
gözden düşen karalığı sevdi
bakışında dal sürgünleri

II.

nerede kaybettiysem sessizliği
dilim diline sığmıyor
beyaz yanıklar ülkesi geçmişim
karanlıkta iyileşmiyor

derlemecisiydi aşkın
anonim türküler söyledi
defterinde sevda iskeletleri

 

Terzi Sabunu

terzi sabunuyla dünya çizdim
dalgaları bol, kıyıları geniş
provasız yolculuklar biçtim
dünü küçük, geleceği dar

parçaları dikerek geliyorum
yeter ki tarazlanmasın kesik
yanımda ilk yardım pusulası
gireceği deliği bilir su rengi iplik

sen karalar sar üzerine
ben denizler kuşanayım
cepsiz, yakasız, düğmesiz