Turgay Kantürk

 

ŞİİRHATLARI GÜNLÜĞÜ

 

Şiirde, bizim şiirimizde, türk ve türkçe yazılan şiirde çokça hat var,

herkes başka bir yöne, yönelime ve yönteme sahipmiş

(ya da öyleymiş) gibi görünüyor,

istasyonlar ya da iskeleler arası bağlantıları sağlayan hatlar gibi

şiirin yol haritasını oluşturuyor bu hatlar

şiir okuma, anlama ve anlamlandırma çabalarımız da

bu hatlar arasında yapılan yolculuklar gibi

(en azından benim için böyle)

bu yolculuk uzun yıllardır sürüyor olsa da

yazılar dışında notlarımı ve düşüncelerimi ve okuma çağrışımlarımı

yakın dostlarım dışında pek kimseyle paylaşmadım

ama zamanıdır

şiir denilen alanı koruyucu, kollayıcı ve kotarıcı

olmanın zamanıdır

öyleyse

şiirhatlarının yolda olma zamanıdır.

karşılaşırız…

 

19.10.2019

 

Şiirde ezgiden de öteye geçerek mealini fonetik oyunlarla anlatan,

ütopyasını hiçbir toprağa bağlamadan çağa bağlanan,

çevrilmekten öte, seslendirilmesi bile zorluklar taşıyan,

şiirimizde olmadığı kadar görselliğe pay çıkaran,

dilimizin olanaklarını genişletmesini geçtim imlayı ayrıksı kullanan,

harfler arası boşluklara bile anlamlar sıkıştıran,

uzak görülü, nerdeyse yakın tarihi, uzak geçmişle harmanlayan

okura şiirimsi görünmek için yalakalık yapmayan, nerdeyse soğuk bir kitap…

 

(Lupoc, Erkut Tokman, Eylül 2019, Ve Yayıevi)

 

21.10.2019

Farkındalık şiirleri toplamı sanki bu geçitler, geçerken,

tüm yazı ve şiir yaşamında hayatın izni sürmüş birinin,

yaş aldıkça hayatı şiire değil, şiiri hayata yaklaştırma çabası,

sözcüklerin durumlarla ilişkini deneyimlerken olgunluk sihrini okuruna

ikram eden bir seyyahın notları ya da noktaları. Noktalı virgülleri

‘hikayesi uzun, kısa özetler’ doğrudan sözcüklerin bağrına bağrına

içinden şiir geçen farkındalıklar onlar, hamdım piştim demeden

birlikte büyüyerek, içinde okuyanların da boy verdiği, vereceği…

 

(Çağ Geçitleri, Murathan Mungan, Ekim 2019, Metis Yayınları)

 

25.10.2019

 

Her şair kendine ev ödevi vermelidir yazmak için,

ya da başka türlü yazmak için, başka şiir için, şaşırtmak için

şair kendine ev ödevi de verebilir, evi de ödev edinebilir,

oraya dönüp, boş odalarda dolaşmak, bellekte dolaşmak için

unutamamanın girdabında sözcüklerden evler kurarak, burarak

bir gölge gibi gezinerek kurmaca hikayelerin peşinde oradan oraya

her şair biraz oyuncudur, kurduğu oyunu bozan, taş üstünde taş,

sözcük üstünde sözcük komadan,yeni yapılar kurmak için yıkarak,

tuğlasını koymadan, atarak zarını Mallerme’nin…

 

(Unutmama İmgesi, Yavuz Özdem, Eylül 2019, Şiirden Yayınları)

 

 

4.11.2019

 

Bir dönemden, bir yerden, bir çağdan geçtiğinin/geçtiğimizin

kaydını tutan, kırılgan ve kimseyi kırmamak için imtina eden

bir konuşmacının çimensiz ama ağaçlıklı, şehirli ve sisli türküsü

asla yenilmeme azmini aşılayan, zor umutların ezgisiyle yazılan

hiç kimseyle değil kendiyle (konuşan/konuşulan) iki kişilik bu yolculukta

bir vantrolog gibi Taksim’in orta yerinde, taksim edilen aşklara ağıt düzen

düzenin itaat beklentisine sonsuza kadar itiraz eden şiirin kıyısında

bu kanlı oyunun bitene kadar, birileri gidene kadar

gitmeyi çoğaltan bir kaderin kederiyle yazılmış, yazılan…

 

(Gidene Kadar, Enver Topaloğlu, Kasım 2019, Mühür Kitaplığı)

 

22.12.2019

 

Merkezden uzak ama dünyanın ve doğanın merkezine şiirli

ve sihirli bir dalış denemesi ve bu denemenin ipeksi izleri,

piyasaya geç, kendine erken bir şiirin kuytuda gizli patikası

kadar yakın ve yalın, Salah’sız dil cümbüşüne doğru taksim,

sonrası içli bir fasıl gibi, kanunu kendine çalan, iç sesi bungun

ve zülfü yâre uzaktan dokunan, kimsesizliğin kül tapınağından

içli ve içten kısık sesle okunan duasız şiir altı günlerin

kuşlara yem diye atılan dizeleri bunlar, uzaktan gelen

ve uzağa giden geç fısıltısı, rengârenk ve pes…

 

(Günce Notları, Gazanfer Eryüksel, Kasım 2018, Temren Yayınları)