PELERİN ŞİİR

Editorun Önsözü                  A  Poetika