Sayı 2


onca şiirin, öykünün, romanın, kitabi bilginin, külliyâtın, roman isimlerinin, müziğin, jazz ve ötesinin, klasik müziğin, bluesun, fasılın, türkünün, şarkının, modernizmin, postmodernizmin, gelenekselliğin, görgünün, metropol kültürünün, onca yazılanların, gazetelerin, dergilerin, fanzinlerin, faydalı televizyon programlarının, onca deneyimin, hatanın, tiyatronun, sinemanın, kutsalın, kutsal kitapların, onca şeyin, eşyanın, çocukluk oyunlarının, iş edinimlerinin, dilin, anne telkinlerinin, baba tenkitlerinin, gezilerin, barların, meyhanelerin, seksin, boğaz manzarası seyretmenin, çin lokantasına gitmenin, bilgisayarın, internet gezintilerinin, kursların, kişisel gelişim tutkularının, devlet korkularının, şuyun buyun ya da kurgunun, şunun bunun yani belki de her şeyin önemi ve anlamı yok! YOK!

                                                                                                                                                                     PELERİN


PELERİN ŞİİR
PELERİN ÇEVİRİ ŞİİR
PELERİN ÖYKÜ
PELERİN DENEME
PELERİN SÖYLEŞİ:
PELERİN ANI
PELERİN MAKALE
PELERİN DEĞİNİ
PELERİN TEFRİKA
PELERİN ELEŞTİRİ