Ömer Faruk Hatipoğlu


A L İ 

 

ali öldü dediler

ali mi dedim

iyilik başını çevirdi

iyilik sağ demek

ölen iyilerden biri

 

ali öldü dediler

ali mi dedim

keder başını çevirdi

keder buralarda kedersiz

ölen kederli biri

 

ali öldü dediler

ali mi dedim

kader başını yormadı

kader ölecek değil

ölen kadersiz biri

 

ali dedim dönmedi, kırgın

dedim hesap verme

hesap sor ali hesap

borçlu değil alacaklısın

ordaymış defter kitap

 

ali öldü dediler

fiilin bu haline

her ismin ardında yer var

bir kadersiz ali öldü

ölüm her aliye kader