Ezra Pound 


Ruh Yaşlandığında

 

İn The Old Age of the Soul

I do not choose to dream; there cometh on me
Some strange old lust for deeds.
As to the nerveless hand of some old warrior
The sword-hilt or the war-worn wonted helmet
Brings momentary life and long-fled cunning,
So to my soul grown old;
Grown old with many a jousting, many a foray,
Grown old with namy a hither-coming and hence-going;
Till now they send him dreams and no more deed;
So doth he flame again with might for action,
Forgetful of the council of elders,
Forgetful that who rules doth no more battle,
Forgetful that such might no more cleaves to him
So doth he flame again toward valiant doing.

Ezra Pound

 

Ruh Yaşlandığında

Hayal kurmayı ben seçmiyorum, onlar bana geliyorlar

Yapılması gerekenlere duyulan garip eski bir arzu gibi

Eski bir savaşçının güçsüz kalmış elleri.

Kılıç kabzası ya da savaşla hırpalanmış o tanıdık miğfer

Savaşçıya anlık bir hayat ve çoktan yitirilmiş bir marifet getirir

Ruhum yaşlandı;

Yaşlandı; nice mızrak savaşları ve nice akınla,

Yaşlandı; buraya gelişler ve öteye gidişlerle,

Şimdiye kadar O’na hayaller yolladılar ve artık eylem yok;

Öyleyse yeniden alevlenecek mi kudreti eyleme geçebilmek için,

Unutmuş ihtiyar heyetini,

Unutmuş yönetenlerin artık savaşmadığını,

Unutmuş öyle bir gücün artık onda olmadığını

Öyleyse yeniden alevlenecek mi cüretli işleri yapabilmek için…

Çeviren: Eser Ceran Erdi